bunga

Amalan Sebelum Tidur

Pesan Rasul kepada fathimah : jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara, yaitu khatam Al Qur'an,memperoleh syafaat para nabi, para muslim meridloi kamu,laksanakan haji dan umroh....

Wahai Fathimah, Janganlah engkau tidur sebelum engkau lakukan 4 hal; mengkhatam Al-Quran, memperoleh syafaat dari para nabi, membuat hati kaum mukminin dan mukminat senang dan rida kepadamu, serta melakukan haji dan umrah" ( Tafsir Haqqi )

Rasulullah berpesan kepada Fathimah R.A : "Ya Fathimah jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu :1. Sebelum khatam Al Qur'an,2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhir,3. Sebelum para muslim meridloi kamu,4. Sebelum kaulaksanakan haji dan umroh....(tafsir haqqi)

"Bertanya Fathimah :"Ya Rasulullah.... Bagaimana aku dapat melaksanakan 4 perkara seketika?"
Rasul tersenyum dan bersabda : "Jika engkau tidur bacalah : Al Ikhlas tiga kali seakan-akan kamu mengkhatamkan Al Qur'an.
"
Membacalah sholawat untukKu dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat.

Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meridloi kamu.

Dan,perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka
seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umroh"

"Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk di sempurnakan umurmu yang telah di tetapkan. Kemudian kepadaNYA tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".
( Q.S Al An’am 60)

"Apabila kamu hendak tidur, berwudhulah (dengan sempurna) seperti kamu berwudhu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan!" (Muttafaq ‘alaihi)


Selamat istirahat
Bismika Allahumma ahya wa amuut