bunga

BELAJAR MEMAHAMI DASAR-DASAR BAHASA ARAB SEDERHANA (Bag.2)

BELAJAR MEMAHAMI DASAR-DASAR BAHASA ARAB SEDERHANA (Bag.2)

Assalamu 'alaykum waro(h)matullahi wabarokaatuh, Bismillah, Al(ha)mdulillah, washsholaatu wassalaamu 'alaa Rosuulillaah wa 'alaa aalihi wa ash(haa)bihi ajma'iyn, waba'du.
Masyaa Allah, Allah 'Azza wa Jalla kembali memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan, dimana kita diberi kebebasan oleh Allah 'Azza wa Jalla untuk menggunakan dua nikmat yang luar biasa itu, apakah kita hendak menggunakan kesempatan tersebut dalam hal ketaatan kepada Allah 'Azza wa Jalla, atau justru malah kita menggunakannya dalam kemaksiatan -wal 'iyadzubillah-, namun satu hal yang pasti bahwa segala nikmat dan fasilitas yang diamanahkan kepada kita akan kita pertanggung jawabkan di hadapan-Nya kelak di hari akhir. Al(ha)mdulillah, hingga detik ini pula kita tidak hanya diberi kesempatan dan kesehatan, melainkan Allah 'Azza wa Jalla juga masih memberikan kita taufiq dan petunjuk sehingga hati kita masih tergerak untuk menggunakan berbagai fasilitas hidup ini untuk sebuah aktifitas yang insyaa Allah diridhoi-Nya.
Baiklah teman-teman rohiymakumullah, tanpa melupakan pelajaran yang telah lalu, marilah kita melanjutkan materi pelajaran kita, yakni materi yang kedua.


Bismillah Ar-Ro(h)man Ar-Ro(hi)ym.
Robbanaa zidnaa 'ilman war-zuqnaa fahman.

AL-(HI)WAAR (Percakapan)

UNTUK UMUM


TEMA: AT-TA'AARUF (Perkenalan -Bag.2-).

A(h)mad : Assalamu 'alaykum.
(Ha)ssaan : Wa 'alaykumussalam.
A(h)mad : Shoba(hu)l khoyr?.
(Pagi yang baik / selamat pagi? -pertanyaan-).
(Ha)ssaan : Shoba(hu)n-nuur.
(Pagi yang cerah / selamat pagi. -jawaban-).
A(h)mad : Masmuka?
(Siapa namamu?)
(Ha)ssaan : Ismiy A(h)mad, wa anta masmuka?
(Nama saya Ahmad, dan anda, siapa nama anda?).
A(h)mad : Ismiy (Ha)ssaan. Maa jinsiyyatuka?
(Nama saya Hassan. Apa kebangsaanmu?
(Ha)ssaan : Anaa Suu'uudiy, wa anta maa jinsiyyatuka?
(Saya berkebangsaan Saudi, dan anda, apa kebangsaan anda?)
A(h)mad : Anaa Induuniisiy.
(Saya berkebangsaan Indonesia).
(Ha)ssaan : Maa mihnatuka?
(Apa profesi anda?)
A(h)mad : Anaa Mudiyr, wa anta maa mihnatuka?
(Saya seorang Direktur, dan anda, Apa profesi anda?)
(Ha)ssaan : Anaa Muhandis.
(Saya seorang Insinyur).
A(h)mad : Masyaa Allah, barokallaahu fiyka.
(Maysa Allah, Semoga Allah memberkahimu).
(Ha)ssaan : Wa fiyka barokallaah.
(Dan semoga Allah pun memberkahimu).
A(h)mad : Thoyyib, 'alayya an adzhabal-aan.
(Baiklah, saya harus pergi sekarang).
(Ha)ssaan : Na'am, anaa musta'jilun aydhon.
(Iya, saya juga tergesa-gesa).
A(h)mad : Ilalliqoo-i fiy waqtin aakhor, ma'assalaamah.
(Sampai jumpa di waktu yang lainnya, semoga keselamatan bersamamu)
(Ha)ssaan : Ilalliqoo-i, ma'assalaamah.
(Sampai jumpa, semoga keselamatan bersamamu).

Ket:
- Untuk perempuan, Masmuka diganti menjadi Masmuki, dan yang semisal dengannya.
- Untuk perempuan, Induuniisiy diganti menjadi Induuniisiyya(tun) / dibaca: Induuniisiyyah, dan yang semisal dengannya.
- Untuk perempuan, Mudiyr diganti menjadi Mudiyro(tun)/dibaca: Mudiyroh, dan yang semisal dengannya.

AL-MUFRODAT (Kosa Kata) -Hafalan-

1. Tilmiydzun = Murid (lk).
2. Tilmiydza(tun) = Murid (pr).
3. Ustaadzun = Guru/Ustadz (lk).
4. Ustaadza(tun) = Guru/Ustadz (pr).
5. Thobaasyiirun = Kapur tulis.
6. Kursiyyun = Kursi.
7. Saa(ha)(tun) = Halaman.
8. Haadzaa = Ini (untuk mudzakkar).
9. Haadzihi = Ini (untuk mu-annats).
10. Dzaalika = Itu (untuk mudzakkar).
11. Tilka = (untuk mu-annats).
12. Hunaa = Di sini.
13. Hunaaka = Di sana.
14. Hunaalika = Di sana (tempat yang sangat jauh dan tidak kelihatan).
15. Man = Siapa.
16. Maadzaa = Apa.
17. Bi = Dengan.
18. Bimaadzaa = Dengan apa.
19. Ayna = Dimana.
20. 'Alaa = Di atas.
21. Amaama = Di depan.
22. Fiy = Di dalam.

AZ-ZIYAADA(TUN) (Tambahan)
Potongan sya'ir Al-Imam Asy-Syaafi’i Ro(hi)ymahullaahu:

SYAKAWTU ILAA WAQIY-'I SUU-A (HI)FDZHIY,
FA ARSYADANIY ILAA TAROOKIL-MA'AASHI,
FA INNAL-'ILMA NUURUN,
WA NUURULLAAHI LAA YA'TIY LIL-'AASHI.


Saya mengeluhkan kepada Waqi’ tentang buruknya hafalanku,
Maka ia memberiku petunjuk untuk meninggalkan maksiat,
Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya,
Dan cahaya Allah tidaklah dating bagi orang yang bermaksiat.

WAFFAAQOLLAAHULANAA WA LAKUM YAA IKHWAN WA AKHWATIY.

ILALLIQOO-I FIY AD-DARSU ATS-TSAALITS (Sampai jumpa di pelajaran ke tiga), INSYAA ALLAH.

AL(HA)MDULILLAH… Sub(haa)naka Laa 'Ilma Lanaa Illaa Maa 'Allamtanaa Innaka Anta Al-'Aliym Al-(Ha)kiym.

Teman-teman jangan lupa pelajaran ini diulang-ulang sampai lancar, sedapat mungkin coba untuk dihafalkan, lakukan kegiatan latihan bercakap tersebut bersama orang lain.

NB:
HA/H yang cara penulisan kami di dalam kurung -(HA)/(H)- adalah huruf HA yang cara penyebutan/makhrojul hurufnya dibaca tipis/dingin, contoh: AL(HA)MDULILLAH. Sedangkan HA/H tanpa tanda kurung adalah huruf HA yang cara penyebutan/makhrojul hurufnya dibaca tebal/sedikit ngebas, contoh: HAADZAA.

TA yang menggunakan tanda kurung -(TUN)/(TU)/yang semisal- merupakan huruf TA' MARBUTHAH, namun jika dibaca mati, maka cara membacanya seperti membaca huruf HA' SUKUN (mati).

Jika dari teman-teman ada yang masih merasa bingung, silahkan ditanyakan, insya Allah jika saya bisa jawab maka akan saya jawab tanpa ada niatan menggurui, hanya sekedar berbagi, jika saya tidak mampu jawab maka akan saya upayakan untuk menanyakan kepada orang2 yang insya Allah lebih faham tentang kaidah bahasa arab, atau mungkin saja ada di antara teman-teman yang lain mampu memberikan penjelasan maka kami persilahkan untuk membantu teman-teman yang lainnya.

Jika ada yang benar dari catatan ini, maka itu semua mutlak datangnya hanya dari Allah 'Azza wa Jalla, adapun jika terdapat kekeliruan, cacat, dan sebagainya yang buruk-buruk, maka itu dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang mungkin saja khilaf/tersalah dalam pengetikan catatan ini, untuk itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar2nya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian materi ini.

Semoga Allah 'Azza wa Jalla memberkahi kita semua (orang2 yang berusaha mempelajari bahasa Al-Qur'an) serta memberikan pahala yang besar dan tiada terputus kepada para penyusun materi yang kita manfaatkan ilmu mereka. Dan semoga Allah 'Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua dalam mempelajari dan memahami bahasa arab, bahasa para Ash-(haa)bul Jannah, bahasa Al-Qur'an al-kariym. Amin.

SUB(HAA)NAKALLAHUMMA WABI(HA)MDIKA ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLAA ANTA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAYKA.

Wa shollallahu 'alaa Nabiyna Mu(ha)mmad wa 'alaa aalihi wa sho(h)bihi ajma'iyn.
Wa aakhiru da'waana 'anil(ha)mdulillahi Robbil 'alamiyn.

Oleh : sahabatku Imam Auliya