Doa Memohon Selamat Lahir Batin (khusnul Khatimah)Doa Memohon Selamat Lahir Batin (khusnul Khatimah)

Allahumma innii as-aluka salaamatan fiddin, wa 'aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil'ilmi, wa barakatan firrizqi, wa taubatan qablal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allaahummma hawwin 'alainaa fii sakaraatil maut wannajaata minannaar, wal 'afwa'indal hisaab.

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu, rezeki yang berkah, diterima taubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati dan mendapat ampunan setelah mati.
Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sakkaratul maut dan selamatlah kami dari api neraka serta kami mohon ampunanan ketika di hisab"


Medan, 8 April 2010

~Evi A.~