My Sweet Home

Tugas Matematika Teknik [Tahap 1]

1. Jika a = 4i –j +3k dan b = -2i +j -2k, tentukanlah vektor satuan yang tegak lurus pada kedua vektor tersebut.
2. Misalkan u =(-1,3,2) dan w=(1,1,-1) carilah semua vektor v yang memenuhi u x v = w

author

a wife, a mom, a blogger, a survivor of ITP & Lupus, a writer, author, a counselor of ITP & Lupus autoimmune, a mompreuneur, a motivator, a lecturer.